Népmese a könyvtárban
A népmeséé volt a főszerep az iskolai könyvtárban szeptember 30-án a magyar népmese napján. Az iskola 13 osztálya vett részt rendhagyó magyar órákon szeptember 29-ig az iskolai könyvtárban.
Minden osztály más népmesét dolgozott fel és játszott el. Voltak lexikonból , internetről kereső feladatok, fogalmak és régi, tájnyelvi szavak magyarázatának megkeresése. Kooperativ módszerrel dolgoztam a csoportokkal.Igen nagy sikere volt a közmondások, szólások magyarázatának, sokat derültünk együtt. Mondtam a gyerekeknek, hogy nagyon figyeljenek,mert a feladatokból lesznek a vetélkedőn kérdések, melyekre gyorsan ,emlékezetből kell válaszolni. Tudniillik 30-ára vetélkedőt hirdettem meg az 5.-6. osztályosak számára Népmeséink címmel.
Nagy volt a készülődés előtte a tanulók körében, mindenki a népmese könyveket kölcsönözte. A negyedikesek szép llusztrációkat készítettek az olvasott népmesékhez, melyeket az olvasó teremben csodálhattak meg a tanulók . Készültek a gyerekek, de meg is lett az eredménye. Jól szerepeltek, sok sok fabatkát gyűjtöttek a helyes válaszokért. Emlékeztek a már tanultakra, de új ismeretek elsajátítására is sor került. Ilyen volt az a kérdés is,hogy melyik népviseletben van a legtöbb szoknya a lányokon.Parázs hangulat volt az utolsó órában, mert azonos pontszámmal, fej fej mellett küzdöttek a csapatok. Három ötödikes és három hatodik osztályos csapat mérte össze tudását.
1.helyezett a 6.b osztály  Zsuzska és az ördög csapata
2.helyezett az 5.  c osztály  A három királyok csapata
3. helyezett az 5. b  osztály Hetet egy csapásra csapata
Minden résztvevő színes oklevelet kapott.
A könyvjutalmakat a Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány ajánlotta fel, ezzel is támogatva az iskolai könyvtár rendezvényeit. Köszönjük a támogatást.
Baliné Bazsó Mária
könyvtáros tanár

2015-10-19